Ius Laboris

  • 1 Common language
  • 5 Continents
  • 49 Countries
  • 160 Cities
  • 1400 HR Lawyers

Ius Laboris är mer än en allians. Advokatbyråerna har ett nära samarbete när vi hjälper våra klienter i ärenden med en internationell dimension. Det kan gälla rådgivning i ett särskilt ärende i ett land eller att samordna arbetsrättsliga frågeställningar i flertalet länder, till exempel  vid större omorganisationer eller implementering av globala policys. Varje medlemsbyrå är noga utvald och förväntas vara ledande inom arbetsrättslig rådgivning i respektive land. Advokatbyråernas rådgivning och insatser granskas också årligen av alliansens Quality Committée.     

Inom Ius Laboris har vi även tagit fram en gemensam kunskapsbank för arbetsrätt för våra klienter. Vi kallar den Global Guide. Mer information om Global Guide hittar du via www.globalhrlaw.com

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur ni kan få hjälp med ärenden som rör verksamhet i utlandet.


Medlemmar

Member firms

Affiliated firms