Är du redo för den nya Dataskyddsförordningens, GDPR?

Tillbaka
Categories
Nyheter
Datum:
2017 Sep 06

Besök vår internationella hemsida för en nedräkning till GDPRs ikraftträdande och ta del av 11 sätt att börja förbereda din arbetsplats för GDPR

Är du redo för den nya Dataskyddsförordningens, GDPR? Besök vår internationella hemsida för en nedräkning till GDPRs ikraftträdande och ta del av 11 sätt att börja förbereda din arbetsplats för GDPR:  https://www.iuslaboris.com/en-gb/expertise/international-data-protection/11-ways-start-getting-your-workplace-ready-gdpr/

Vi har också tagit fram en kort film angående GDPR som belyser några nyckelfrågor:  https://www.youtube.com/watch?v=mOeMYZeL9hY&feature=youtu.be