Fördomsfri rekrytering - är du på rätt sida om lagen

Tillbaka
Categories
Nyheter
Datum:
2017 Jun 30

Under Almedalsveckan medverkar Elmzells Josephine Borg som talare under seminariet "Fördomsfri rekrytering - är du på rätt sida om lagen" som arrangeras av Sqore och Nowa Kommunikation. Seminariet hålls måndagen den 3 juli kl 9-10 i Digidalen.

Av:
Knut Elmstedt

Se programmet här: https://www.digidalen.se/program-2017/2017/7/3/fordomsfri-rekrytering-xtmyl

Arrangör: Sqore & Nowa Kommunikation

Den 1 januari 2017 trädde nya bestämmelser i diskrimineringslagen i kraft. De gäller bland annat krav på “aktiva åtgärder” och arbetsgivare får nu ett större ansvar att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Centralt i de nya kraven är att kartläggning och analys ska genomföras löpande inom fem områden:

 • rekrytering och befordran
 • utbildning och annan kompe­tensutveckling
 • löner och andra anställnings­villkor
 • möjligheten att förena arbete och föräldraskap
 • arbetsförhållandena, det vill säga arbetsmiljön

Men många organisationer, både stora och små, vet fortfarande inte riktigt vad de nya kraven innebär för HR arbetet eller hur de ska komma igång med arbetet rent praktiskt. Det finns heller inga föregångare att titta till för vägledning kring vilka typer av insatser som krävs för att hålla sig på rätt sida av lagen. Kunskapen kring digitala verktyg som kan underlätta arbetet är också förhållandevis låg.

Seminariet syftar till att ge en bättre förståelse för vilka ändringar i HR arbetet som krävs i lagen. Och mer praktiskt, till att hjälpa organisationer att se hur de kan komma igång med arbetet kring “aktiva åtgärder” och hur ny teknik kan underlätta det arbetet på ett flertal punkter.

Med hjälp av en expertjurist presenteras de nya kraven i diskrimineringslagen och vad som krävs för att uppfylla dem i det dagliga HR arbetet. Därefter följer ett samtal modererat av Robert Lyngman, grundare och CSO på Sqore. Medverkande är Katarina Berg, CHRO på Spotify, och Anders Wallqvist, VD på Nowa Kommunikation, där det praktiska arbetet för att uppfylla diskrimineringslagen nya krav står i fokus.

I samtalet diskuteras bland annat:

 • Hur säkerställer du att du har rätt processer på plats för att hålla dig på rätt sida lagen? 
 • Vilket teknikstöd hjälper dig uppfylla kraven kring aktiva åtgärder? 
 • Går det att rekrytera fördomsfritt och kan man verkligen vara helt opartisk när man värderar medarbetares kvalifikationer inför befordringar? 
 • Vilken teknik hjälper dig att främja kompetensbaserad värdering av kandidater?
 • Hur balanserar man nya digitala verktyg med den mänskliga faktorn i HR arbetet?

“Den nya digitala verkligheten öppnar upp för oss att ta bort den mänskliga faktorn i värderingen av kandidaters kompetenser. Vi får ett nytt sätt att se på kunskap och kompetens. Det är en spännande möjlighet som det gäller att ta till sig och använda på rätt sätt.”

Medverkande

 • Katarina Berg, Chief HR Officer, Spotify
 • Josephine Borg, Advokat och Partner, Elmzell Advokatbyrå
 • Robert Lyngman, grundare & CSO, Sqore
 • Bengt Wiktorén, Enhetschef, Enheten Arbetsgivare, Arbetsförmedlingen Avdelningen Digitala Tjänster
 • Anders Wallqvist, VD, Nowa Kommunikation