Nytt rättsfall från AD om arbete på distans

Tillbaka
Categories
Nyheter
Datum:
2019 Apr 04

Allt fler arbetar på distans, exempelvis hemifrån. När detta inte fungerar kan det leda till problem som kan vara svåra att kontrollera och komma tillrätta med.

Av:
Annika Aus

Arbetsdomstolen dömde under början av året i ett fall där en besiktningstekniker arbetade på distans under självständiga former, AD 2019 nr 2 . Frågan i målet var om det fanns saklig grund för uppsägning och Arbetsdomstolen kom fram till att så var fallet.  

När det gäller frågan om en anställd kan sägas upp på grund av personliga skäl måste alltid en bedömning göras i det enskilda fallet. I detta fall hade besiktningsteknikern vid ett stort antal tillfällen misskött sig gentemot arbetsgivaren eftersom den anställde inte, enligt bolagets instruktioner, följt rutinerna för att inställa sig på kontoret, kommunicera med sin närmaste chef och i rätt tid lämna in rapporter.

Arbetsdomstolen uttalade särskilt att när arbete sker på distans från arbetsledningen under självständiga former innebär det att den anställde åtnjuter ett särskilt förtroende. Med detta särskilda förtroende följer också ett särskilt ansvar när det gäller kommunikation med arbetsgivaren men också att följa arbetsgivarens rutiner. Det kan därför vara viktigt att det finns instruktioner på plats för hur arbetet ska bedrivas på distans. När det finns det så vet både arbetsgivare och arbetstagare vad som förväntas av dem vid distansarbete.