Rekrytera på rätt sida om diskrimineringslagen

Tillbaka
Categories
Nyheter
Datum:
2017 Nov 16

Rapport om vad ändringarna av diskrimineringslagen innebär för dig som rekryterande HR-chef

Av:
Knut Elmstedt

Sqore Recruitment har tagit fram en rapport om uppdateringarna i diskrimineringslagen och vad de betyder för dig som rekryterande HR-chef. Elmzell Advokatbyrå medverkar som expert och redogör för lagändringarna. Läs mer här: https://sqore.com/for-organizations/recruitment/insights?resource=diskrimineringslagen2017&utm_source=JB&utm_campaign=diskrimineringslagen