Vilka är vi

Historia

Elmzell grundades år 1988 av arbetsrättsadvokaterna Lars Hartzell och Anders Elmér, som var något av pionjärer inom området. Arbetsrätten var då ett relativt okänt rättsområde på advokatbyråer, men – nu 30 år senare – är arbetsrätt ett väl etablerat område bland advokatbyråer.

Vi har alltid hållit fast vid HR-relaterad juridik som vårt kärnområde. Detta har gett byrån ovärderliga erfarenheter och möjlighet att bygga upp omfattande nätverk. Vi tycker att det krävs av en seriös aktör som vill erbjuda rådgivning inom all HR-juridik. Vi törs därför säga: HR-juridik är allt vi kan.  


Vision och värderingar

Vår strävan är att alltid göra vårt bästa för klienterna och vara det naturliga valet i all rådgivning inom HR-juridiken.

Vi ska göra juridiken förståelig för alla vi möter i vårt arbete. Vi ska kunna omsätta svåra juridiska frågor i praktiska, konkreta och lösningsinriktade råd.

Vi är också en sammansvetsad grupp av medarbetare där alla brinner för just HR-juridik. Elmzell ska vara känt för hög kvalitet i rådgivningen, både bland klienter men också andra aktörer i branschen. Det som också utmärker oss som mindre ”boutiquebyrå” är vårt tillgängliga och personliga förhållningssätt gentemot våra klienter.

För att kunna leva upp till våra värderingar räcker det inte att enbart kunna juridiken. Att lösa komplicerade arbetsrättsliga ärenden kräver dessutom lång erfarenhet och ett omfattande nätverk både nationellt och internationellt. Vi ska ha förståelse för klienternas verksamhet och behov samt god kunskap om arbetsmarknaden och dess aktörer. Eftersom arbetet först och främst handlar om människor krävs det också förmåga att se till både affärsmässiga och humanistiska aspekter.


CSR och hållbarhet 

Vi har som målsättning att bli ert företags långsiktiga samarbetspartner i arbetet med CSR och hållbarhet, där arbetsrättsliga lagar och regler ingår som en självklar del. Ett sådant arbete innefattar exempelvis en säker arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier samt arbete för mångfald och jämställdhet. Uppförandekoder bör finns på plats och medarbetare ska vara medvetna om och förhålla sig i enlighet med dessa koder.

Vi är själva måna om vårt eget CSR och hållbarhetsarbete som fokuserar på ett hållbart arbetsliv för våra anställda.


Rankning

Elmzell som byrå och våra jurister är topprankade på de mest erkända rankningslistorna såsom t.ex. Legal 500, Chambers och Who’s Who.

Elmzell är topprankad av Chambers som skriver att:

Boutique employment firm that draws on its long experience to provide advice on many different topics. Renowned for its track record in employment litigation, handling disputes pertaining to bullying and harassment, restrictive covenants and trade secrets. Also knowledgeable in reorganisations, redundancies and terminations, including settlement agreements. Further expertise concerning the transfer of employees and businesses, including trade union consultations in relation to collective bargaining agreements and pensions.

Elmzell är även topprankad av Legal 500 som skriver att:

Boutique firm handles the full range of employment matters including trade union negotiations, large-scale employment policy reviews, senior-level remuneration issues and disciplinary proceedings. Practice head Jenny Hellberg advises on terminations and transfers, while typical contentious instructions for the team include trade secrets litigation and misconduct proceedings. As a member of Ius Laboris, a global network of employment practices, the group also assists clients with cross-border matters including pensions law advice.

Lars Hartzell är rankad som Senior statesperson av Chambers och omnämns särskilt "has an outstanding track record in the field of employment law."

Jenny Hellberg provides advice on HR and labour law to domestic and international clients. Sources describe her as "an incredibly talented lawyer who is excellent at resolving labour issues, reconciling both the legal and human perspectives. In addition, she has an exceptionally good way of explaining legal issues to her clients. I highly recommend her." Her recent mandates include cross-border matters and M&A-related issues.