INTERNATIONELLT

IUS LABORIS – EN INTERNATIONELL ALLIANS SPECIALISERAD PÅ HR-JURIDIK

5
kontinenter
56
länder
160
städer
1500
jurister

Sedan 2002 är Elmzell medlem av Ius Laboris – en internationell allians bestående av ledande advokatbyråer med inriktning på internationell HR-juridik. Alliansen har idag medlemmar i mer än 50 länder såväl i Europa som i övriga världen med över 1500 jurister specialiserade på HR-juridik.

Ius Laboris är mer än en allians. Advokatbyråerna har ett nära samarbete när vi hjälper våra klienter i ärenden med en internationell dimension. Det kan gälla rådgivning i ett särskilt ärende i ett land eller att samordna arbetsrättsliga frågeställningar i flertalet länder, till exempel vid större omorganisationer eller implementering av globala policyer. Varje medlemsbyrå är noga utvald och förväntas vara ledande inom arbetsrättslig rådgivning i respektive land. Advokatbyråernas rådgivning och insatser granskas också årligen av alliansens Quality Committée.

Inom Ius Laboris har vi även tagit fram en gemensam kunskapsbank för HR-juridik för våra klienter. Vi kallar den Global Guide. Mer information om Global Guide hittar du
via www.iuslaboris.com/global-guide.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur ni kan få hjälp med ärenden som rör verksamhet i utlandet.