VÅR
EXPERTIS

VAD VI ARBETAR MED

Vi erbjuder juridisk expertis och stöd inom alla delar av HR-juridiken i syfte att skapa mervärde för dig som klient.

Anställningsavtal

Arrow up down

Arbetsmiljö

Arrow up down

Att avsluta en anställning

Arrow up down

Diskriminering

Arrow up down

Fackliga förhandlingar och kollektivavtalsfrågor

Arrow up down

Företagsanpassade utbildningar

Arrow up down

Företagshemligheter

Arrow up down

HR-policyer

Arrow up down

Immigration

Arrow up down

Integritetsfrågor och personuppgifter i arbetslivet

Arrow up down

Konkurrensklausuler

Arrow up down

Omorganisation

Arrow up down

Tvister

Arrow up down

Utredningar

Arrow up down

Övergång av verksamhet

Arrow up down
Vanliga frågor och våra svar

Här är ett urval av de vanligaste frågorna vi får om vår verksamhet och det vi gör som HR-jurister på Elmzell

En medarbetare har blivit utsatt för diskriminering, hur gör vi?

Plus image

Arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska dessutom skriftligen dokumentera arbetet med arbetsmiljön.

Hur skriver vi ett godkänt arbetsgivarintyg?

Plus image

Arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska dessutom skriftligen dokumentera arbetet med arbetsmiljön.

Vanligaste problemen vid uppsägning?

Plus image

Arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska dessutom skriftligen dokumentera arbetet med arbetsmiljön.

Det har uppstått tvister på vårt företag hur kan vi anlita er?

Plus image

Arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska dessutom skriftligen dokumentera arbetet med arbetsmiljön.