Konsumenttvistnämnden

Vi på Elmzell strävar alltid efter att tillhandahålla bästa möjliga service och att såväl möta som överträffa våra klienters förväntningar. Om du som är eller har varit klient hos oss inte är nöjd med vårt arbete eller vår debitering ber vi dig i första hand kontakta oss för att reda ut frågan.

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd dit du som är konsument kan vända dig om tvist skulle uppstå med anledning av tillhandahållen advokattjänst eller vår debitering. Med konsument avses en fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. En förutsättning för att konsumenttvistnämnden ska ta upp frågan till prövning är att du först vänt dig till din advokatbyrå för att försöka lösa frågan i samförstånd. Mer information om förfarandet hittar du här.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd har följande kontaktuppgifter:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se