Så arbetar vi på Elmzell

Utredningar

Arbetsgivaren är vid indikationer på arbetsmiljörelaterade problem, såsom kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier, skyldig att genomföra en utredning. Vi har lång erfarenhet av att genomföra oberoende utredningar och är väl bekant med de praktiska utmaningar som måste hanteras i dessa ärenden. I utredningsarbetet ingår vanligtvis att hålla intervjuer med de inblandade, dokumentera dessa och övriga delar av utredningen i en rapport och föreslå lämpliga åtgärder för arbetsgivaren att vidta.

Work-area decoration-image

Andra områden

Omorganisation

Läs mer
Arrow leftred arrow right

Konkurrensklausuler

Läs mer
Arrow leftred arrow right

Integritetsfrågor och personuppgifter i arbetslivet

Läs mer
Arrow leftred arrow right

Fackliga förhandlingar och kollektivavtalsfrågor

Läs mer
Arrow leftred arrow right

Företagshemligheter

Läs mer
Arrow leftred arrow right

Övergång av verksamhet

Läs mer
Arrow leftred arrow right

Att avsluta en anställning

Läs mer
Arrow leftred arrow right

Anställningsavtal

Läs mer
Arrow leftred arrow right

Immigration

Läs mer
Arrow leftred arrow right

Företagsanpassade utbildningar

Läs mer
Arrow leftred arrow right

Diskriminering

Läs mer
Arrow leftred arrow right

Tvister

Läs mer
Arrow leftred arrow right

HR-policyer

Läs mer
Arrow leftred arrow right

Arbetsmiljö

Läs mer
Arrow leftred arrow right
arrow-with gray bg
arrow-with gray bg