OUR
EXPERTISE

WHAT WE WORK WITH

We offer legal expertise and support in all areas of HR law in order to create added value for you.

Discrimination

Arrow up down

Dispute

Arrow up down

Employment agreements

Arrow up down

HR-policies

Arrow up down

Immigration

Arrow up down

Investigations

Arrow up down

Non-compete clauses

Arrow up down

Privacy issues and personal data in working life

Arrow up down

Reorganization

Arrow up down

Tailored training

Arrow up down

Termination of employment

Arrow up down

Trade secrets

Arrow up down

Transfer of undertaking

Arrow up down

Union relations and collective bargaining issues

Arrow up down

Work environment

Arrow up down
Vanliga frågor och våra svar

Här är ett urval av de vanligaste frågorna vi får om vår verksamhet och det vi gör som HR-jurister på Elmzell

En medarbetare har blivit utsatt för diskriminering, hur gör vi?

Plus image

Arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska dessutom skriftligen dokumentera arbetet med arbetsmiljön.

Hur skriver vi ett godkänt arbetsgivarintyg?

Plus image

Arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska dessutom skriftligen dokumentera arbetet med arbetsmiljön.

Vanligaste problemen vid uppsägning?

Plus image

Arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska dessutom skriftligen dokumentera arbetet med arbetsmiljön.

Det har uppstått tvister på vårt företag hur kan vi anlita er?

Plus image

Arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska dessutom skriftligen dokumentera arbetet med arbetsmiljön.